Nuwe Munisipale Bestuurder: Mnr JJ Fortuin

Mnr Jannie Fortuin is vanaf 1 Februarie 2018 aangestel as die Munisipale Bestuurder van Karoo Hoogland Munisipaliteit.

Die Raad en personeel wens hom voorspoed toe vir sy termyn.

Mnr Fortuin was voorheen die Distriksbestuurder (Streekshoof) van die Departement van Omgewingsake en Natuurbewaring in die Namakwa Distrik. Hy was ook ‘n Raadslid en Burgemeester in die Hantam Munisipaliteit. Sy visie is om toe te sien dat
effektiewe dienslewering plaasvind en dat doodseker-gemaak word dat die Munisipaliteit binne toepaslike wetgewing funksioneer ten einde ‘n Skoon Administrasie te bewerkstellig.

Die Munisipale Bestuurder het alreeds vergaderings met die personeel van Williston en Sutherland gehou en sal binekort ook Fraserburg se personeel besoek.

Mnr JJ Fortuin wil ook graag van die geleentheid gebruik maak om aan die gemeenskap bekend te maak dat as gevolg van die goeie spandering op huidige Munisipale Infrastruktuur Projekte, is ‘n ekstra R6 miljoen toegeken aan die Munisipaliteit om voor 30 Junie 2018 te spandeer op die twee Sutherland projekte nl. “Sutherland Bulk Water Network” en die “Sutherland Sport Facility”.

Die Raad van Karoo Hoogland Munisipaliteit se volgende vergadering sal op 27 Februarie 2018 plaasvind te Fraserburg, waar die Aansuiweringsbegroting van 2017/2018 voorgehou en goedgekeur sal word. Die Konsep Begroting vir 2018/2019 word steeds hard aan gewerk en sal op 28 Maart 2018 aan die Raad voorgehou word. Vanaf 17 – 19 April 2018 sal die Konsep GOP en Begroting ook aan die Gemeenskap voorgehou word.

Die Jaarverslag van 2016/2017 gesamentlik met die Finansiële State asook die Ouditeur Generaal se Verslag vir 2016/2017 is beskikbaar op die munisipale webblad by www.karoohoogland.gov.za

“Saam met die raadslede en gemeenskap kan ons defnitief ‘n verskil maak. Ek is optimisties en entoesiasties oor die volgende vyf jaar in die Karoo Hoogland Munisipale area.”

Copyright © 2015. Karoo Hoogland Municipality | Munisipaliteit. All Rights Reserved.

Website Designed & Maintained by Web Ateljee