General Counsel Meeting

Date(s): 30/08/2019
Location: Williston
Event Type: Council Meetings
Description:

 (Die vergadering is toeganklik vir die Publiek. Daar is egter net ’n beperkte hoeveelheid sitplekke. Geen persone sal na 09:10 in die Raadsaal toegelaat word nie.) 

 

Navrae kan gerig word aan:

Privaatsak X03

WILLISTON, 8920

Tel : 053 3913 003 / Faks :053 3913 294

Epos: info@karoohoogland.gov.za

 

MNR JJ FORTUIN

Munisipale Bestuurder

Copyright © 2015. Karoo Hoogland Municipality | Munisipaliteit. All Rights Reserved.

Website Designed & Maintained by Web Ateljee