2016 Burgemeester Verkiesing

Op Vrydag, 19 Augustus 2016 is Raadslid VC Wentzel(ANC) as Burgemeester verkies van Karoo Hoogland Munisipaliteit. Raadslid JE Davids(ANC) is as die verteenwoordiger op die Namakwa Distriksraad gekies.

Name van die volle Raad soos hul op die foto verskyn van links na regs : Raadslid JJ van der Colf(DA), Raadslid JJ Jacobs(DA), Raadslid J Jooste(ANC), Raadslid G KLazen(ANC), Burgemeester VC Wentzel(ANC), Raadslid AM Januarie(COPE), Raadslid JE Davids(ANC & Distriksraadverteenwoordiger) – Voor in die foto is die huidige Munisipale Bestuurder: Mnr GW Von Mollendorf.

Baie geluk aan die Burgemeester en haar raad. Aanhaling uit die Burgemeesterstoespraak : “Ek hoop dat verandering en diens belangriker sal wees as die kleur van ons hempde – Saam kan ons vorentoe gaan”.

Die volgende Raadsvergadering sal op 31 Augustus 2016 te Fraserburg gehou word.

2016-burgemeester-verkiesing-1
2016-burgemeester-verkiesing-2
2016-burgemeester-verkiesing-3
2016-burgemeester-verkiesing-4

Copyright © 2015. Karoo Hoogland Municipality | Munisipaliteit. All Rights Reserved.

Website Designed & Maintained by Web Ateljee