2015 Advertisements

130 kBUpgrading of stormwater culvert and bulk water pipelines in Sutherland 300 kBOPPLAK Kennisgewing – Eskom krag onderbreking – November 2015 160 kBAdvertensie – Verskeie Verordeninge – NOVEMBER 2015 144 kBAdvertensie – Delicence Airfield Williston – Nov 2015 211 kBBY-LAW – PARKING OF HEAVY VEHICLES AND CARAVANS 532 kBBY-LAW – ADVERTISING SIGNS 325 kBBY-LAW – COUNCIL CARAVAN PARKS 327 kBtender vakante erwe munisipaliteit – Augustus 2015 82 kBTENDER – ADVERTENSIE DORPSMEENT HUUR – augustus 2015 159 kBadvertensie – verskeie beleide – augustus 2015 371 kBKaroo Hoogland Municipality Advertisement 33 kBConcept IDP, Budget and Policies – April 2015 37 kBVarious Laws – April 2015 33 kBSPLUMA Laws – May 2015 33 kBSPLUMA Laws District Municipal Tribunal – May 2015 12 kBNoordwester – General Council Meeting – June 2015 36 kBBudget 3 – Karoo Hoogland Municipality – June 2015 – Noordwester

Copyright © 2015. Karoo Hoogland Municipality | Munisipaliteit. All Rights Reserved.

Website Designed & Maintained by Web Ateljee